Tuesday, July 16, 2019

Ảnh hoạt động

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của A&S Law

 Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các quyền hạn nhất định. Ở nước ta hiện nay vấn đề bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói chung còn rất yếu kém. Vì vậy các tác giả cần phải quan tâm hơn đến vấn đề đăng ký bản quyền tác giả.

1.Đối tượng bảo hộ quyền tác giả.

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ gồm:

-        Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

-        Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

-      Tác phẩm báo chí;

-       Tác phẩm âm nhạc;

-        Tác phẩm sân khấu;

-        Tác phẩm điện ảnh

-        Tác phẩm kiến trúc;

-         Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

-        Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

-         Chương trình  máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Thời gian đăng ký : 10-15 ngày làm việc hành chính

3. Tài liệu cần cung cấp

 -        Thông tin về tác giả: Họ tên đầy đủ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ hiện tại.

 -        Thông tin chính xác về tác phẩm: Tên gọi, đã công bố hay chưa, ngày công bố, tác phẩm do các tác giả sáng tác hay theo Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả.

4.Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại A&S Law:

-           Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả.

-           Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

-           Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

-           Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

-           Hỗ trợ tham gia tố tụng, giải quyết vấn đề khi có yêu cầu từ khách hàng.

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ


    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 


dang-ky

 

 

Email: baohologo@gmail.com

Hotline: (+84)914195266

Tel: (+84) 435551315

                      anslawfirm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, Tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 669

Brown Blue Orange

Dang ky doc quyen thuong hieu va dang ky thuong hieu doc quyen