Tuesday, July 16, 2019

Ảnh hoạt động

Chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam

Chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền đối với tác phẩm.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có những đặc điểm sau:

+     Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu. Sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền sử dụng, định đoạt các quyền năng đó.

+     Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu

+     Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung sau đây:

+     Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

+     Căn cứ chuyển nhượng;

+     Giá, phương thức thanh toán;

+     Quyền và nghĩa vụ của các bên;

+     Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

A&S Law có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ giúp quý khách hàng trong vấn đề chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ


    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 


dang-ky

 

 

Email: baohologo@gmail.com

Hotline: (+84)914195266

Tel: (+84) 435551315

                      anslawfirm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, Tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 669

Brown Blue Orange

Dang ky doc quyen thuong hieu va dang ky thuong hieu doc quyen