Tuesday, July 16, 2019

Ảnh hoạt động

Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne như thế nào?

bao-ho-ban-quyen-theo-cong-uoc-BerneBảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne như thế nào? - Công ước Berne là công ước bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886.

 Công ước đặt ra 3 nguyên tắc cơ bản và một loạt các quy định xác định sự bảo hộ tối thiểu cũng như các quy định đặc biệt dành cho các nước đang phát triển

Nguyên tắc đối xử quốc gia

Nguyên tắc đối xử quốc gia là nguyên tắc cơ bản và quan trọng không chỉ được ghi nhận trong Công ước Berne mà còn được quy định trong rất nhiều Điều ước quốc tế khác về SHTT cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguyên tắc bảo hộ tự động

Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ sự sáng tạo cá nhân về hình thức thể hiện ý tưởng, do đó khi con người sáng tạo và thể hiện ý tưởng dưới một hình thức khách quan nhất định thì cũng đồng thời phát sinh quyền tác giả mà không cần một điều kiện hay thủ tục nào

Nguyên tắc bảo hộ độc lập

Việc hưởng và thực hiện các quyền  lợi này không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào hết; việc hưởng và thực hiện này hoàn toàn độc lập không tùy thuộc vào việc tác phẩm có được bảo hộ hay không ở nước gốc của tác phẩm. Do đó, ngoài những quy định của công ước này, mức độ bảo hộ cũng như các biện pháp khiếu nại đảm bảo cho tác giả để bảo hộ quyền lợi của mình sẽ hoàn toàn do quy định của Luật pháp của nước nơi sự bảo hộ được áp dụng.

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ


    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 


dang-ky

 

 

Email: baohologo@gmail.com

Hotline: (+84)914195266

Tel: (+84) 435551315

                      anslawfirm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, Tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 669

Brown Blue Orange

Dang ky doc quyen thuong hieu va dang ky thuong hieu doc quyen